Ceník prací

Orientačně je cena dozoru stanovena 400 – 600 Kč/hod vč. DPH + 6 Kč/km za náklady spojené s dopravou.

Při odhadu celkové ceny za dozorování, by cena neměla překročit:

  • stavební dozor 1,5 – 2,5 % z ceny stavebního díla;
  • technický dozor 2,0 – 4,0 % z ceny stavebního díla.

U náročnějších či rozsáhlejších staveb je cena individuální.

Stanovení konečné ceny za dozorovou činnost je přímo závislé od množství a četnosti požadovaných služeb stavebníka a je předmětem individuální cenové nabídky.